Γειωσεις

Περιμετρική Γείωση

perimetriki_geiosi_2

  • Εγκαθίσταται συνήθως σε ήδη κατασκευασμένα κτίρια στα οποία δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης.
  • Η ταινία ή ο αγωγός τοποθετούνται σε όρυγμα περιμετρικά του κτιρίου και σε απόσταση 1 - 2 m από αυτό, σε βάθος τουλάχιστον 0,6 - 1 m από την επιφάνεια της γης.


Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]