Ισοδυναμικές Συνδέσεις

Εξίσωση δυναμικού - Ισοδυναμική προστασία

Εκτός από την γείωση, μέγιστης σημασίας για την ασφάλεια, ιδίως των ανθρώπων είναι η εξίσωση του δυναμικού μεταξύ των μεταλλικών μερών ενός κτιρίου. Συνδέοντας τα αγώγιμα μέρη σε κοινά γειωμένους ζυγούς, δημιουργούμε μία ισοδυναμική επιφάνεια, διασφαλίζοντας έτσι ότι αν ένας άνθρωπος έρθει ταυτόχρονα σε επαφή με δύο μεταλλικά μέρη, αυτά δεν θα έχουν διαφορετικό δυναμικό και κατά συνέπεια ο άνθρωπος δεν θα διατρέξει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
exisosi_dinamikou_1 exisosi_dinamikou_2 exisosi_dinamikou_3
exisosi_dinamikou_4 exisosi_dinamikou_5 exisosi_dinamikou_6

Ανοξείδωτα Υλικά (V2A & V4A)

  • Για κτίρια ειδικών προδιαγραφών (υπολογιστικά κέντρα τραπεζών, νοσοκομεία κ.λ.π.) προτείνεται η χρήση ανοξείδωτων υλικών και εξαρτημάτων. Μόνο αγωγοί και ταινίες από επικασσιτερωμένο χαλκό (Cu/Sn) θα μπορούσαν ίσως να τοποθετηθούν μέσα στη θεμελίωση.
  • Παρακάτω αναφέρονται τα προτεινόμενα υλικά:
    • ανοξείδωτη (inox V2A) ταινία 30x3,5 mm κωδικού αριθμού ΤΑ 110.060
    • ανοξείδωτη (inox V4A) ταινία 30x3,5 mm κωδικού αριθμού ΤΑ. 110.070
    • ανοξείδωτος (inox V2A) αγωγός Φ10 mm κωδικού αριθμού ΤΑ 150.040
    • ανοξείδωτος (inox V4A) αγωγός Φ10 mm κωδικού αριθμού ΤΑ 150.060.

Σημαντική παρατήρηση: Οι ακμές της ταινίας καθώς και των σφικτήρων πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένες, ώστε να μην είναι αιχμηρές. Οι αιχμηρές ακμές, εκτός του ότι προκαλούν τραυματισμό των χεριών, είναι τα σημεία από τα οποία (σε περίπτωση χτυπήματος της ταινίας) αρχίζει η διάβρωση.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]