Κρουστική υπέρταση

Συνέπειες των Υπερτάσεων

synepeia_6 synepeia_7
  • Καταστροφή των ηλεκτρονικών συσκευών π.χ. πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
  • Λανθασμένη μεταφορά σημάτων και δεδομένων.
  • Κλείδωμα και επανεκκίνηση (reboot) συστημάτων υπολογιστών.

Αιτίες Πρόκλησης Υπερτάσεων

  • Κεραυνοπληξίες LEMP (Lightning electromagnetic impulse) 01 οποίες είναι: είτε άμεσες δηλ. απ' ευθείας πλήγμα σε κτίριο είτε έμμεσες δηλ. πτώση κεραυνού σε παρακείμενες περιοχές σε απόσταση μέχρι και 2 km.
  • Εκφορτίσεις νεφών δηλ. κεραυνοί από το ένα νέφος προς το άλλο νέφος. Οι κεραυνοπληξίες αυτές είναι τετραπλάσιες από ότι οι κεραυνοπληξίες μεταξύ νεφών και γης.
  • Σφάλματα στο δίκτυο τροφοδοσίας ρεύματος π.χ. βραχυκυκλώματα.
  • Xειρισμοί διακοπτών SEMP (Switching electromagnetic pulse) π.χ. ζεύξη - απόζευξη γραμμών μεταφοράς, μετασχηματιστών κ.λ.π.
  • Χειρισμοί επαγωγικών φορτίων π.χ. εκκίνηση και στάση κινητήρων, κλιματιστικών μονάδων, ανελκυστήρων κ.λ.π.

Κρουστική Υπέρταση

  • Είναι η απότομη αύξηση της τιμής της τάσης, σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξεως των χιλιάδων Volt, η χρονική διάρκεια της οποίας κυμαίνεται από εκατομμυριοστά (μsec = 106 sec) μέχρι και χιλιοστά του δευτερολέπτου (msec = 10-3 sec).
  • Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, BMS (building management systems), τηλεφωνικές συσκευές, modems, συστήματα τηλεχειρισμών, συστήματα ελέγχου, τηλεμετρίας, PLC (programable logic controllers), UPS, συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης, CCTV (κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως), πομποί και αναμεταδότες, ραντάρ, κινδυνεύουν να καταστραφούν από υπερτάσεις.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]