Ειδικά εξαρτήματα

Σύνδεσμοι Μεταλλικών Η

sindesmoi_metalikon_h

  • Σύνδεσμοι βαρέως τύπου κατάλληλοι για την γεφύρωση μεταλλικών δοκών σχήματος H. Φέρουν δύο ανοξείδωτους κοχλίες Μ8.
  • Διασφαλίζουν μεγάλη επιφάνεια επαφής 10 cm2.

Στηρίγματα Μονωμένου Δώματος

stirigmata_monom_domatos

  • Στηρίγματα μονόκλωνου αγωγού Φ8-10 mm ή πολύκλωνου 50-70 mm2 κατάλληλα για την στήριξη επί μονωμένου δώματος.
  • Καθώς διαθέτουν δύο υποδοχές συγκράτησης του αγωγού, εξασφαλίζουν καλή και στέρεα στήριξη του αγωγού.
  • Κατασκευάζονται από ειδικό PVC ανθεκτικό στις ακτίνες του ηλίου και γεμίζονται εργοστασιακά με ειδικά θραύσματα σκυροδέματος βάρους 1 kg, υψηλής αντοχής στον παγετό.

Μετρητής Κρουστικών Υπερτάσεων

metritis_kroustikon_ipertas

  • Στεγανός αναλογικός καταμετρητής κεραυνικών ρευμάτων και κρουστικών υπερτάσεων κωδικού αριθυού Τ.Α 1960.040.
  • Τοποθετείται σε επισκέψιμο αλλά όχι συχνά προσπελάσιμο τμήμα του αγωγού καθόδου. Σε κάθε διέλευση κρουστικού ρεύματος η ένδειξη του μετρητή αυξάνεται κατά μία μονάδα.

Σημαντική παρατήρηση: Με την εγκατάσταση των καταμετρητών είναι δυνατή η άμεση πληροφόρηση για τυχόν κεραυνοπληξία.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]