Αντικεραυνική Προστασία

Αλεξικέραυνα Ιονισμού

 • Τα μη ραδιενεργά αλεξικέραυνα ιονισμού, διαχέοντας ιόντα μέσα στο κατώτερο στρώμα του διηλεκτρικού της ατμόσφαιρας, δημιουργούν έναν δίαυλο μειωμένης ηλεκτρικής αντιστάσεως, δια μέσω του οποίου ?προσκαλούν? τον επερχόμενο κεραυνό.
 • Δημιουργούν έτσι μία ομπρελά προστασίας διασφαλίζοντας ότι δεν θα πληγεί κάποιο άλλο σημείο της προστατευμένης περιοχής, εκτός από την κεφαλή του αλεξικέραυνου.
 • Η εγκατάσταση των αλεξικέραυνων ιονισμού προδιαγράφεται για την προστασία κοινών κατασκευών ύψους μέχρι 60 m καθώς και ανοικτών χώρων (π.χ. περιπάτου, κατασκηνώσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, αποθήκευσης) από το Ισπανικό πρότυπο UNE 21.186 (06-1996) και το Γαλλικό πρότυπο NF C 17 102 (07-1995).

Αντικεραυνική Προστασία Κεραιών

antikerauniki_prostasia_2

 • Οι ιστοί των δορυφορικών και των απλών κεραιών τηλεόρασης, οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες επάνω στις ταράτσες των κτιρίων, είναι ένα από τα πιθανότερα σημεία κεραυνοπληξίας, ακόμη και σε πυκνοκατακοικημένες περιοχές.
 • Το σύνολο σχεδόν των ιστών αυτών δεν είναι γειωμένοι.
 • Σε περίπτωση κεραυνοπληξίας επί αγείωτου ιστού, ολόκληρο το κεραυνικό ρεύμα θα διέρθει μέσα από τους ομοαξονικούς αγωγούς προκαλώντας την καταστροφή των ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. ενισχυτές, δέκτες, τηλεοράσεις, DVD, Video κ.λ.π.)
 • Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60728-11 (2005), όλοι οι ιστοί των κεραιών πρέπει να είναι γειωμένοι.

Αντικεραυνική Προστασία Μεταλλικών Κτιρίων

Αντικεραυνική προστασία μεταλλικών κτιρίων
 • Λόγω των εκτεταμένων ζημιών (οι οποίες έφταναν μέχρι και την ολική κατάρρευση των οροφών) από κεραυνοπληξίες, οι οποίες έχουν καταγραφεί πανευρωπαϊκά τα τελευταία 25 χρόνια στις μεταλλικές οροφές κτιρίων, στη Γερμανία διεξήχθησαν εκτεταμένες έρευνες.
 • Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι οι εκτεταμένες ζημιές οφείλονται στο ηλεκτροϋδραυλικό φαινόμενο, το οποίο αρχίζει να εξελίσσεται την στιγμή της κεραυνοπληξίας.

Ηλεκτρομηχ/γικές Εγκαταστάσεις σε Δώματα


hlektromhxa-gikes_egkatasta

 • Στα σύγχρονα κτίρια (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα ελέγχου και επι-κοινωνιών, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, τράπεζες, κτίρια γραφείων, βιομηχανίες, βιολογικοί καθαρισμοί κ.τ.λ.) πολλές ζωτι-κής σημασίας ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (π.χ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων, αναμεταδότες, δορυφορικές αντέννες, κλιματιστικές μονάδες, συστήματα αερισμού, πύργοι ψύξεως, φωτοβολταϊκά συστήματα κ.α.) τοποθετούνται επάνω στις οροφές.
 • Συνήθως οι εγκαταστάσεις αυτές απλά γεφυρώνονται με το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.

Στάθμες Προστασίας

 • Η στάθμη προστασίας στην οποία εντάσσεται κάθε κατασκευή, υπολογίζεται με την βοήθεια αλγόριθμου, στον οποίο λαμβάνονται ως παράμετροι οι ημέρες καταιγίδος, η θέση, το είδος, το περιεχόμενο, η χρήση της κατασκευής και οι περιβαντολλογικές συνέπειες από πιθανό κεραυνικό πλήγμα.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]