Αντικεραυνική Προστασία

Κεραυνός

  • Κεραυνός ονομάζεται η ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ φορτισμένων νεφών και της επιφάνειας της γης. Η θερμοκρασία στον πυρήνα του κεραυνού είναι 20.000 - 30.000°C δηλ. 3-5 φορές υψηλότερη από την θερμοκρασία της επιφάνειας του ηλίου.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]