Εργαστηριακοί Έλεγχοι

elegxoi_01Τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία έχουν υποστεί όλους τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιμές.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Γερμανική εταιρεία J. Propster GmbH, η οποία είναι παγκοσμίως πρωτοπόρος στον τομέα των εργαστηριακών δοκιμών, από το 1998 (μερικά χρόνια πριν την έναρξη ισχύος των ευρωπαϊκών προτύπων σειράς ΕΝ 50164) διαθέτει ιδιόκτητο εργαστήριο υψηλών τάσεων, εξοπλισμένο με κρουστική γεννήτρια ικανότητος 100 κΑ (10/350 μsec) και υποβάλει τα προϊόντα της στις προδιαγραφόμενες διαδικασίες δοκιμών.

 

 

elenxoi_02Το 2001 και δεύτερη γεννήτρια αντίστοιχης ικανότητος προστέθηκε στον εξοπλισμό αυτού του εργαστηρίου.

Τον Ιούλιο του 2007 και τρίτη κρουστική γεννήτρια ικανότητος 100 κΑ (10/350 μsec) προστέθηκε στον εξοπλισμό αυτού του εργαστηρίου.

 

 

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]