Έλεγχοι, επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων

epitheoriseis_01Αναλαμβάνει τον έλεγχο υφιστάμενων εγκαταστάσεων υποβάλλοντας προτάσεις αναβάθμισης και λήψεως συμπληρωματικών μέτρων, αν και εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία.

 

 

 

 

 

 

epitheoriseis_02

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]