Ηλεκτροχημική Διάβρωση

 • Η σύνδεση δύο διαφορετικών μετάλλων παρουσία ηλεκτρολύτη (π.χ. υγρασία) και οξυγόνου προκαλεί τη ροή συνεχούς (DC) ρεύματος.
 • Ως δυναμικό αναφοράς (τιμή U=0 V) θεωρείται το δυναμικό ενός πρότυπου ηλεκτροδίου κατασκευασμένο από Cu ή από CuS04 τοποθετημένο εντός του εδάφους ή ηλεκτροδίου υδρογόνου.
 • Κατά την επαφή δύο μετάλλων, το μέταλλο με το πιο αρνητικό (-) δυναμικό χαρακτηρίζεται άνοδος ενώ το μέταλλο με το πιο θετικό (+) δυναμικό χαρακτηρίζεται κάθοδος.
 • Η άνοδος χάνει ηλεκτρόνια, τα οποία μέσω του ηλεκτρολύτη καταλήγουν στην κάθοδο.
 • Ροή ρεύματος εντάσεως Ι = 1 ? DC μεταξύ χαλύβδινων και χάλκινων κατασκευών μπορεί να αποσπάσει 9 kg χάλυβα ανά έτος.
 • Δυναμικά ως προς ηλεκτρόδιο χαλκού: Χαλκός: 0,0 V, Ανοξείδωτος χάλυβας V4A: - 0,1 V, Χάλυβας St/tZn θεμελιακής (εγκιβωτισμένος): - 0,1 V, Χάλυβας: - 0,5 V, Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος St/tZn: - 0,7 V.
 • Διαφορά δυναμικών (ΔU) μεταξύ μετάλλων κυρίων συνδέσεων:
  - Χάλυβας θεμελιακής - Χάλυβας ανοξείδωτος (ΔU): 0,0 V Ιδανική
  - Χάλυβας θεμελιακής - Χαλκός (ΔU): 0,1 V Αποδεκτή με επιφύλαξη
  - Χάλυβας - Χαλκός (ΔU): 0,7 V Απαγορευμένη
  - Χάλυβας Θεμελιακής-Χάλυβας περιμετρικής (ΔU): 0,6V Απαγορευμένη

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]