Πλεονεκτήματα

  • Επίτευξη χαμηλής τιμής της αντίστασης γειώσεως,
  • Δημιουργία ισοδυναμικής επιφάνειας,
  • O εγκιβωτισμός του ηλεκτροδίου προσφέρει την προστασία του από τη διάβρωση,
  • Μείωση βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής,
  • Ύπαρξη αναμονών για την άμεση γείωση του εξοπλισμού (αλεξικέραυνο, μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, παροχή ΔΕΗ, ισοδυναμικά πλέγματα Μ/Σ, αντλιοστάσια, κεραία τηλεόρασης, ασθενών ρευμάτων κ.τ.λ.)
  • Δεν απαιτείται ειδική εκσκαφή η διαμόρφωση.
  • Συνήθως τοποθετείται σε αρκετό βάθος οπότε η τιμή της αντίστασης δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές της υγρασίας και της θερμοκρασίας.
  • Χρησιμοποιείται και σαν εργοταξιακή γείωση.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]