Θεμελιακή Γείωση

themeliaki_geiosi Με τον όρο θεμελιακή γείωση εννοούμε το ηλεκτρόδιο, το οποίο μπορεί να είναι κυλινδρικής διατομής (αγωγός) ή ορθογωνικής διατομής (ταινία), το οποίο εγκιβωτίζεται στο σκυρόδεμα της θεμελίωσης.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]