Γείωση Πλακών

  • Με τη χρήση πλακών συνήθως επιτυγχάνεται χαμηλότερη τιμή αντίστασης γείωσης από ότι με ισάριθμα ηλεκτρόδια για το ίδιο έδαφος.
  • Με την διάταξη τριών πλακών σε σχήμα τριγώνου θα επιτευχθεί ακόμη χαμηλότερη τιμή αντίστασης γείωσης.
  • Η απόσταση μεταξύ των πλακών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 - 2 φορές την μέγιστη διάσταση της πλάκας.
  • Αποδεικνύεται θεωρητικά ότι η τιμή της αντίστασης γείωσης, η οποία θα επιτευχθεί με την χρήση δύο πλακών 0,50 x 0,50 m, είναι χαμηλότερη από ότι με την χρήση μιας πλάκας διαστάσεων 1,0 x 0,50 m, του ιδίου εμβαδού και βάρους.
  • Για το λόγο αυτό δεν συνίσταται η χρήση πλακών διαστάσεων μεγαλύτερων από 0,75 x 0,50 m.
  • Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες πλάκες είναι:
    • χάλκινη διαστάσεων 0,50 x 0,50 κωδικού αριθμού Τ.Α. 90.070
    • χάλκινη διαστάσεων 0,75 χ 0,50 κωδικού αριθμού Τ.Α. 90.080.

Σημαντική παρατήρηση: Οι πλάκες πρέπει να τοποθετούνται όρθιες εντός του εδάφους.

geiosi_plakon_1

geiosi_plakon_2

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]