Πολυγωνική Γείωση

polgoniki_geiosi_1

polgoniki_geiosi_2

 

 • Η πολυγωνική είναι η συνηθέστερη μορφή γειώσεως.
 • Κατασκευάζεται από ηλεκτρόδια (συνήθως τρία) με όσο το δυνατό μεγαλύτερο μήκος, τα οποία διατάσσονται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 φορά το μήκος του ηλεκτροδίου.
 • Προτείνεται η χρήση των ενισχυμένων ηλεκτροδίων με σπείρωμα 3/4?και διάμετρο Φ17,2 mm, με ελάχιστο πάχος ηλεκτρολυτι-κής επιχάλκωσης τα 254 μm και συγκεκριμένα :
  • Φ17,2 x 1500 mm St/eCu κωδικού αριθμού Τ.Α. 20.030
  • Φ17,2 x 2400 mm St/eCu κωδικού αριθμού Τ.Α.20.040
  • Φ17,2 x 3000 mm St/eCu κωδικού αριθμού Τ.Α. 20.050.

 • Σε πετρώδη εδάφη και ιδίως όταν η έμπιξη γίνεται με την βοήθεια κρουστικών μηχανημάτων,προτείνεται η χρήση των ακόμη πιο ενισχυμένων χαλύβδινων ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένων ηλεκτροδίων :
  • Φ25 x 1500 mm St/eCu κωδικού αριθμού Τ.Α. 20.060
  • Φ25 x 3000 mm St/eCu κωδικού αριθμού Τ.Α. 20.090,
 • Σε εδάφη τα οποία είναι έντονα διαβρωτικά χρησιμοποιούνται τα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα V2A και V4A ηλεκτρόδια:
  • Φ20 x 1500 mm V2A κωδικού αριθμού Τ.Α. 40.040
  • Φ20 x 1500 mm V4A κωδικού αριθμού Τ.Α. 40.050,
 • Η σύσφιξη του αγωγού με το ηλεκτρόδιο Φ17,2 mm, θα πρέπει να γίνει με τον χάλκινο σφικτήρα μεγάλης επιφανείας Φ8/Φ16 κωδικού αριθμού Τ.Α. 480.040 με ενδιάμεση πλάκα, ο οποίος διασφαλίζει την σταθερά χαμηλή τιμή της αντίστασης διάβασης από τον αγωγό στό ηλεκτρόδιο. Αν ο αγωγός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί είναι χαλύβδινος, η σύνδεση θα πρέπει να γίνει με τον ανοξείδωτο σφικτήρα μεγάλης επιφανείας Φ8/Φ16 κωδικού αριθμού Τ.Α. 480.060 με ενδιάμεση πλάκα.
 • Η σύσφιξη του αγωγού με το ηλεκτρόδιο Φ20 mm, θα πρέπει να γίνει με τον ανοξείδωτο διαγώνιο σφικτήρα Φ8/Φ20 κωδικού αριθμού Τ.Α. 340.055 με ενδιάμεση πλάκα, ο οποίος διασφαλίζει την σταθερά χαμηλή τιμή της αντίστασης διάβασης από τον αγωγό στό ηλεκτρόδιο.

Σημαντική παρατήρηση. Το τρίγωνο θα πρέπει να είναι κλειστό δηλ. ο αγωγός προσαγωγής πρέπει να ξαναεπιστρέφει και να συνδέεται μετά το πρώτο ηλεκτρόδιο.

polgoniki_geiosi_3

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]