Περιμετρική Γείωση

perimetriki_geiosi_2

 • Εγκαθίσταται συνήθως σε ήδη κατασκευασμένα κτίρια στα οποία δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης.
 • Η ταινία ή ο αγωγός τοποθετούνται σε όρυγμα περιμετρικά του κτιρίου και σε απόσταση 1 - 2 m από αυτό, σε βάθος τουλάχιστον 0,6 - 1 m από την επιφάνεια της γης.


 • Η ταινία πρέπει να τοποθετείται όρθια με την στενή πλευρά της κατακόρυφη προς το έδαφος. Η συγκράτηση της ταινίας σε κατακόρυφη θέση γίνεται με την χρήση χαλύβδινων θερμά επιψευδαργυρομένων (St/tZn) ορθοστατών κωδικού αριθμού Τ.Α. 390.010.
 • Συχνά για την επίτευξη χαμηλής τιμής αντίστασης, η περιμετρική γείωση ενισχύεται με ηλεκτρόδια ή με πλάκες.
 • Συνήθως η περιμετρική γείωση κατασκευάζεται από:
  • χαλύβδινη (St/tZn) ταινία 30x3,5 mm (500 gr/m2) κωδικού αριθμού Τ.Α. 110.020
  • χαλύβδινη ταινία θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) 40x4,0 mm(300 gr/m2) κωδικού αριθμού Τ.Α. 110.030
  • χαλύβδινη ταινία θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) 40x5,0 mm(300 gr/m2) κωδικού αριθμού Τ.Α. 110.050
  • χάλκινη (Cu) ταινία 30x3,0 mm κωδικού αριθμού Τ.Α. 110.160
  • χάλκινη (Cu) ταινία 40x3,0 mm κωδικού αριθμού Τ.Α. 110.180
  • χάλκινη (Cu) ταινία 40x4,0 mm κωδικού αριθμού Τ.Α. 110.190
  • χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/Sn) ταινία 30x3,0 mm κωδικού αριθμού Τ.Α. 111.160
  • χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/Sn) ταινία 40x3,0 mm κωδικού αριθμού Τ.Α. 111.180.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

 • Συνίσταται η χρήση ταινίας αντί αγωγού. Καθώς η ταινία έχει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με το έδαφος απ' ότι ο αντίστοιχης διατομής αγωγός, καθιστά πιο εύκολη την διασπορά του ρεύματος προς το έδαφος.
 • Η περιμετρική γείωση δεν πρέπει να τοποθετηθεί στο μπαζόχωμα, με το οποίο γεμίζεται συνήθως το διάκενο μεταξύ σκάμματος και τοιχίων.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]