Ανοξείδωτα Υλικά (V2A & V4A)

  • Για κτίρια ειδικών προδιαγραφών (υπολογιστικά κέντρα τραπεζών, νοσοκομεία κ.λ.π.) προτείνεται η χρήση ανοξείδωτων υλικών και εξαρτημάτων. Μόνο αγωγοί και ταινίες από επικασσιτερωμένο χαλκό (Cu/Sn) θα μπορούσαν ίσως να τοποθετηθούν μέσα στη θεμελίωση.
  • Παρακάτω αναφέρονται τα προτεινόμενα υλικά:
    • ανοξείδωτη (inox V2A) ταινία 30x3,5 mm κωδικού αριθμού ΤΑ 110.060
    • ανοξείδωτη (inox V4A) ταινία 30x3,5 mm κωδικού αριθμού ΤΑ. 110.070
    • ανοξείδωτος (inox V2A) αγωγός Φ10 mm κωδικού αριθμού ΤΑ 150.040
    • ανοξείδωτος (inox V4A) αγωγός Φ10 mm κωδικού αριθμού ΤΑ 150.060.

Σημαντική παρατήρηση: Οι ακμές της ταινίας καθώς και των σφικτήρων πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένες, ώστε να μην είναι αιχμηρές. Οι αιχμηρές ακμές, εκτός του ότι προκαλούν τραυματισμό των χεριών, είναι τα σημεία από τα οποία (σε περίπτωση χτυπήματος της ταινίας) αρχίζει η διάβρωση.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]