Συνέπειες των Υπερτάσεων

synepeia_6 synepeia_7
 • Καταστροφή των ηλεκτρονικών συσκευών π.χ. πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 • Λανθασμένη μεταφορά σημάτων και δεδομένων.
 • Κλείδωμα και επανεκκίνηση (reboot) συστημάτων υπολογιστών.

 • Απώλεια δεδομένων π.χ. απώλεια προγραμματισμού PLC, CNC.
 • Αδυναμία ελέγχου και τηλεχειρισμών συστημάτων και παραγωγικών μονάδων π.χ. σηματοδότηση, άντληση υδάτων στα αντλιοστάσια.
 • Αδυναμία επιτήρησης π.χ. συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης CCTV, BMS (Building Managment System).
 • Καταστροφή παραγόμενου προϊόντος (π.χ. στερεοποίηση σκυροδέματος μέσα σε σιλό παραγωγής).
 • Παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων.
 • Παύση παραγωγικής διαδικασίας.
 • Απώλεια ωρών εργασίας.
 • Αδυναμία παραγωγής προϊόντων.
 • Υψηλό κόστος αντικατάστασης ή επισκευής.
 • Πάγωμα της εικόνας στις κάμερες ελέγχου (CCTV).
 • Περιβαλλοντικές συνέπειες (π.χ. διαφυγή τοξικών αερίων στην ατμόσφαιρα).
 • Ανάπτυξη επικίνδυνων τάσεων επαφής και βηματικών τάσεων.
 • Καταστροφή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και καλωδιώσεων.
 • Υπερθέρμανση των αγωγών.
 • Διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος (ενεργοποίηση ρελέ διαφυγής).

synepeia_1 synepeia_2 synepeia_3 synepeia_4 synepeia_5

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]