Αιτίες Πρόκλησης Υπερτάσεων

  • Κεραυνοπληξίες LEMP (Lightning electromagnetic impulse) 01 οποίες είναι: είτε άμεσες δηλ. απ' ευθείας πλήγμα σε κτίριο είτε έμμεσες δηλ. πτώση κεραυνού σε παρακείμενες περιοχές σε απόσταση μέχρι και 2 km.
  • Εκφορτίσεις νεφών δηλ. κεραυνοί από το ένα νέφος προς το άλλο νέφος. Οι κεραυνοπληξίες αυτές είναι τετραπλάσιες από ότι οι κεραυνοπληξίες μεταξύ νεφών και γης.
  • Σφάλματα στο δίκτυο τροφοδοσίας ρεύματος π.χ. βραχυκυκλώματα.
  • Xειρισμοί διακοπτών SEMP (Switching electromagnetic pulse) π.χ. ζεύξη - απόζευξη γραμμών μεταφοράς, μετασχηματιστών κ.λ.π.
  • Χειρισμοί επαγωγικών φορτίων π.χ. εκκίνηση και στάση κινητήρων, κλιματιστικών μονάδων, ανελκυστήρων κ.λ.π.

  • Χειρισμοί χωρητικών φορτίων π.χ. διατάξεις διόρθωσης συνημίτονου, εκφόρτιση πυκνωτών κ.λ.π.
  • Χρήση ηλεκτρονικών διατάξεων π.χ. χρήση PLC, ρύθμιση στροφών μέσω inverter, χρήση αντιπαρασιτικών φίλτρων κ.λ.π.
  • Ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις EMP (Electrostatic discharges).
  • Πυρηνικές εκρήξεις NEMP (Nuclear electromagnetic pulse).
aitia_1aitia_2 aitia_3aitia_4

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]