Κρουστική Υπέρταση

  • Είναι η απότομη αύξηση της τιμής της τάσης, σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξεως των χιλιάδων Volt, η χρονική διάρκεια της οποίας κυμαίνεται από εκατομμυριοστά (μsec = 106 sec) μέχρι και χιλιοστά του δευτερολέπτου (msec = 10-3 sec).
  • Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, BMS (building management systems), τηλεφωνικές συσκευές, modems, συστήματα τηλεχειρισμών, συστήματα ελέγχου, τηλεμετρίας, PLC (programable logic controllers), UPS, συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης, CCTV (κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως), πομποί και αναμεταδότες, ραντάρ, κινδυνεύουν να καταστραφούν από υπερτάσεις.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]