Σφικτήρες Διασταύρωσης

sfiktirres_diastaurosis

  • Όλοι οι σφικτήρες διασταύρωσης φέρουν κοχλίες κατά 5 mm μακρύτερες από τις τυποποιημένες. Το επιπλέον μήκος βοηθάει στην γρηγορότερη και ευκολότερη σύσφιξη των αγωγών και των ταινιών ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες.
  • Οι χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι σφικτήρες φέρουν χαλύβδινους θερμά επιψευδαργυρωμένους κοχλίες.
  • Οι χάλκινοι σφικτήρες φέρουν ανοξείδωτους ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένους κοχλίες.
  • Οι ανοξείδωτοι σφικτήρες φέρουν ανοξείδωτους κοχλίες V2A ή V4A ανάλογα με τις εκάστοτε προδιαγραφές.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]