Στηρίγματα Μονωμένου Δώματος

stirigmata_monom_domatos

  • Στηρίγματα μονόκλωνου αγωγού Φ8-10 mm ή πολύκλωνου 50-70 mm2 κατάλληλα για την στήριξη επί μονωμένου δώματος.
  • Καθώς διαθέτουν δύο υποδοχές συγκράτησης του αγωγού, εξασφαλίζουν καλή και στέρεα στήριξη του αγωγού.
  • Κατασκευάζονται από ειδικό PVC ανθεκτικό στις ακτίνες του ηλίου και γεμίζονται εργοστασιακά με ειδικά θραύσματα σκυροδέματος βάρους 1 kg, υψηλής αντοχής στον παγετό.

  • Διατίθενται σε δύο τύπους: στηρίγματα αγωγού Φ8 mm κωδικού αριθυού Τ.Α. 1380.010 και στηρίγματα αγωγού Φ10 mm κωδικού αριθυού Τ.Α. 1380.020. Με την προσθήκη των εξαρτημάτων-adaptor κωδικού αριθυού Τ.Α. 1380.030 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την στερέωση ταινίας πλάτους 30 mm.

Σημαντική παρατήρηση: 0α πρέπει να επιλέγονται στηρίγματα τα οποία είναι ήδη εργοστασιακά γεμισμένα. Η πλήρωση κενών στηριγμάτων με απλό (και όχι ειδικό αντιπαγετικό) σκυρόδεμα με χαλίκια στο εργοτάξιο, οδηγεί συνήθως στο ?σκάσιμο? των στηριγμάτων αυτών.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]