Μετρητής Κρουστικών Υπερτάσεων

metritis_kroustikon_ipertas

  • Στεγανός αναλογικός καταμετρητής κεραυνικών ρευμάτων και κρουστικών υπερτάσεων κωδικού αριθυού Τ.Α 1960.040.
  • Τοποθετείται σε επισκέψιμο αλλά όχι συχνά προσπελάσιμο τμήμα του αγωγού καθόδου. Σε κάθε διέλευση κρουστικού ρεύματος η ένδειξη του μετρητή αυξάνεται κατά μία μονάδα.

Σημαντική παρατήρηση: Με την εγκατάσταση των καταμετρητών είναι δυνατή η άμεση πληροφόρηση για τυχόν κεραυνοπληξία.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]