Αλεξικέραυνα Ιονισμού

 • Τα μη ραδιενεργά αλεξικέραυνα ιονισμού, διαχέοντας ιόντα μέσα στο κατώτερο στρώμα του διηλεκτρικού της ατμόσφαιρας, δημιουργούν έναν δίαυλο μειωμένης ηλεκτρικής αντιστάσεως, δια μέσω του οποίου ?προσκαλούν? τον επερχόμενο κεραυνό.
 • Δημιουργούν έτσι μία ομπρελά προστασίας διασφαλίζοντας ότι δεν θα πληγεί κάποιο άλλο σημείο της προστατευμένης περιοχής, εκτός από την κεφαλή του αλεξικέραυνου.
 • Η εγκατάσταση των αλεξικέραυνων ιονισμού προδιαγράφεται για την προστασία κοινών κατασκευών ύψους μέχρι 60 m καθώς και ανοικτών χώρων (π.χ. περιπάτου, κατασκηνώσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, αποθήκευσης) από το Ισπανικό πρότυπο UNE 21.186 (06-1996) και το Γαλλικό πρότυπο NF C 17 102 (07-1995).

Σημαντική παρατήρηση:

 • Τα αλεξικέραυνα ιονισμού δεν προδιαγράφονται από τον ελληνικό, τον γερμανικό, τον βρετανικό κανονισμό κ.α.


Αλεξικέραυνα έλξεως ή αποθήσεως?

aleksikerauna_apothiseos_1

aleksikerauna_apothiseos_2

Όπως αναγράφεται στην εισαγωγή όλων των κανονισμών αντικεραυνικής προστασίας, δεν υπάρχει σύστημα αντικεραυνικής προστασίας το οποίο να εμποδίζει το σχηματισμό κεραυνού.

Σημαντική παρατήρηση:

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύστημα απωθήσεως του κεραυνού. Όλα λοιπόν τα αλεξικέραυνα είναι αλεξικέραυνα έλξεως.Προστατευμένη περιοχή
Η υπό του αλεξικέραυνου προστατευμένη περιοχή οριοθετείται από την εκ περιστροφής παραβολοειδή επιφάνεια, η οποία έχει τον ίδιο άξονα με το αλεξικέραυνο ιονισμού.

Ακτίνα προστασίας

 • Η ακτίνα προστασίας (Rp) είναι το δευτερεύον μέγεθος, το οποίο υπολογίζεται σε συνάρτηση με το αρχικό πλεονέκτημα διεγέρσεως ΔΤ (μsec).
 • Όλα τα αλεξικέραυνα ιονισμού τα οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα, προσφέρουν ακτίνες προστασίας μέχρι 102 m, στην στάθμη προστασίας III.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

 • Στα πρότυπα αυτά δεν γίνεται αναφορά για κεφαλές με ακτίνα προστασίας μεγαλύτερη από 110 m.
 • Ένα αλεξικέραυνο με μεγάλη ακτίνα προστασίας θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό εργαστηριακού προσδιορισμού μεγάλου χρόνου ΔΤ.
Αρχικό πλεονέκτημα διέγερσης ΔΤ (sec)

pleonektima_diegersis

 • Το αρχικό πλεονέκτημα διέγερσης ΔΤ (\isec) είναι το σημαντικότερο μέγεθος το οποίο χαρακτηρίζει κάθε αλεξικέραυνο ιονισμού.
 • Δεικνύει πόσα μsec γρηγορότερα θα εκκινήσει η εκκένωση από την κεφαλή του αλεξικέραυνου ιονισμού σε σχέση με την απλή ακίδα Franklin, όταν εξετάζονται και τα δύο εργαστηριακά στις ίδιες συνθήκες.
 • Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αυτός ΔΤ (Msec), τόσο πιο ισχυρό και αποτελεσματικό είναι ένα αλεξικέραυνο.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

 • Μερικοί κατασκευαστές αντί του χρόνου ΔΤ (Msec), δίνουν την φαινομενική επιμήκυνση ΔL (m).
 • Κατά απόλυτη τιμή οι τιμές των δύο μεγεθών είναι ίσες δηλ. |ΔΤ| = |ΔL|
 • Αν για παράδειγμα συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα ενός αλεξικέραυνου ιονισμού το οποίο έχει ΔΤ=30 μsec με ενός αλεξικέραυνου το οποίο έχει ΔΤ=45 μsec, προκύπτει μία διαφορά 15 μsec = 45 μsec - 30 μsec, δηλ.15 μsec / 30 μsec=50%.Πλήθος αγωγών καθόδου
 • Αν το ύψος Α του κτιρίου είναι μικρότερο από 28 μέτρα (ΑΒ), αρκεί 1 αγωγός καθόδου.
 • Αν το ύψος Α του κτιρίου είναι μεγαλύτερο από 28 μέτρα (Α>28 m) και η οριζόντια απόσταση Β την οποία πρέπει να διατρέξει ο αγωγός καθόδου είναι μεγαλύτερη από το ύψους του κτιρίου (Α>Β) απαιτούνται 2 αγωγοί καθόδου.
Θέση τοποθέτησης
 • Οι παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες προδιαγράφουν το σημείο τοποθέτησης του αλεξικέραυνου ιονισμού.
 • Για παράδειγμα σε μία αποθήκη διαστάσεων ΜxΠxΥ = 60x50x8 m, η θέση τοποθέτησης του αλεξικέραυνου δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 8 m από το περίγραμμα του κτιρίου (για να κατασκευαστεί μόνο μία κάθοδος).
 • Αν η θέση τοποθέτησης του αλεξικέραυνου απέχει περισσότερο από 8 m από το περίγραμμα του κτιρίου, θα πρέπει να κατασκευαστούν δύο κάθοδοι και μάλιστα αντιδιαμετρικά τοποθετημένες (άρα και δύο συστήματα γειώσεως).
 • Το αλεξικέραυνο ιονισμού πρέπει να τοποθετηθεί στο ψηλότερο σημείο του κτιρίου.
 • Σημαντική παρατήρηση:

  • Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στις αναπτυσσόμενες τάσεις επαφής και στις βηματικές τάσεις, τόσο στην περιοχή των αγωγών καθόδου όσο και στην περιοχή των συστημάτων γειώσεως.
  Προσφερόμενα αλεξικέραυνα

  PSR EC-SAT 500 ΔΤ = 45 μsec, κωδικού αριθυού ΤΑ 1900.010

  PSR EC-SAT 750 ΔΤ = 58 μsec, κωδικού αριθυού ΤΑ 1900.020

  PSR EC-SAT 1000 ΔΤ = 68 μsec, κωδικού αριθυού ΤΑ 1900.030.

  Επιθεώρηση - Συντήρηση

  epitheorisi_sintirisi

  • Τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας καθώς και οι γειώσεις πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Συνήθως ο χρόνος μεταξύ των επιθεωρήσεων εξαρτάται από την στάθμη προστασίας.
  • Στο Ισπανικό πρότυπο UNE 21186 και στο Γαλλικό προτύπου NF C 17 - 102 οι χρόνοι επιθεωρήσεως και ελέγχου των συστημάτων τύπου κλωβού και των συστημάτων γειώσεως δεν πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από:

  Στάθμη

  Πλήρης έλεγχος

  Οπτικός έλεγχος

  Ι

  2 χρόνια

  1 χρόνος

  ΙΙ

  3 χρόνια

  2 χρόνια

  ΙΙΙ

  3 χρόνια

  2 χρόνια

  Ανάγκη εγκατάστασης απαγωγών υπερτάσεως

  apagogoi_ypertaseos

  Η εγκατάσταση απαγωγών υπερτάσεων είναι επιτακτική, καθώς λόγω της ροής του κεραυνικού ρεύματος επάνω στους αγωγούς καθόδου αναπτύσσονται πολύ ισχυρές εξ' επαγωγής υπερτάσεις.

  Για άμεση επικοινωνία:

  Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]