Ηλεκτρομηχ/γικές Εγκαταστάσεις σε Δώματα


hlektromhxa-gikes_egkatasta

 • Στα σύγχρονα κτίρια (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα ελέγχου και επι-κοινωνιών, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, τράπεζες, κτίρια γραφείων, βιομηχανίες, βιολογικοί καθαρισμοί κ.τ.λ.) πολλές ζωτι-κής σημασίας ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (π.χ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων, αναμεταδότες, δορυφορικές αντέννες, κλιματιστικές μονάδες, συστήματα αερισμού, πύργοι ψύξεως, φωτοβολταϊκά συστήματα κ.α.) τοποθετούνται επάνω στις οροφές.
 • Συνήθως οι εγκαταστάσεις αυτές απλά γεφυρώνονται με το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.Συνέπειες κεραυνικού πλήγματος

sinepeies_keraunikou_pligma

 • Σε περίπτωση κεραυνικού πλήγματος επί του κτιρίου ή επί κάποιου μηχανήματος, ενός πύργου ψύξης για παράδειγμα, μέρος του κεραυνικού ρεύματος, περνάει στις συνδεδεμένες συσκευές και μέσω των αεραγωγών, των σωληνώσεων των σχαρών και των καλωδίων, περνάει στο εσωτερικό του κτιρίου.
 • Εκτός του ότι απαιτείται η τοποθέτηση απαγωγών υπερτάσεως για την προστασία των συσκευών, απαιτούνται κατάλληλες ισοδυναμικές συνδέσεις στο εσωτερικό του κτιρίου, για την προστασία των ανθρώπων.


Απομωμένες εγκαταστάσεις συλλογής

 • Κατά DIN, VDE 0185 Teil 3 (10-2002) προδιαγράφονται τα ηλεκτρικά απομονωμένα από τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα συλλογής τα οποία παρέχουν προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα.
 • Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις δεν γεφυρώνονται στο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, αποτρέποντας την είσοδο κεραυνικών ρευμάτων στο κτίριο.


Παράμετροι σχεδιασμού

parametroi_sxediasmou_1

parametroi_sxediasmou_2

Κατά τον σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος πρέπει καταρχήν να εκτιμηθεί η στάθμη προστασίας στην οποία εντάσσεται κάθε κατασκευή (αφού αυτή καθορίζει την ακτίνα R της κυλιόμενης σφαίρας του ηλεκτρογεωμετρικού μοντέλου) και κατόπιν να υπολογιστούν:

 • τα σημεία στα οποία θα τοποθετούνται οι ακίδες
 • οι αποστάσεις (s) μεταξύ των ακίδων
 • τα ύψη των ακίδων
 • η «κρέμαση» των εναέριων αγωγών
 • οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των αγωγών και των προς προστασία εγκαταστάσεων ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος υπερπήδησης (side flash).Ακίδες απομονωμένου συστήματος

akides_apomonomenou_sistima

akides_apomonomenou_2

 • Οι ακίδες αποτελούνται από : σωλήνα άνευ ραφής κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox V2A), σωλήνα κατασκευασμένη από GFK και ακίδα κατασκευασμένη από AIMgSi.
 • Συμπληρωματικά απαιτούνται τραβέρσες κατασκευασμένες από GFK, μέσω των οποίων στηρίζονται οι ιστοί επάνω στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • To GFK είναι πολύ ελαφρύ υλικό το οποίο συνδυάζει τρομερά μεγάλη μηχανική και διηλεκτρική αντοχή και χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική βιομηχανία και ιδίως στην κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών.
 • Διατίθεται ολόκληρη σειρά απομονωμένων ακίδων με διαφορετικά μήκη ιστών και αποστατών, καθώς και όλα τα αναγκαία ανοξείδωτα εξαρτήματα στερέωσης και σύσφιξης.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]