Σύστημα Κλωβού Faraday

systima_klovou


Εξωτερική εγκατάσταση

Εσωτερική εγκατάσταση
1
Στήριγμα κεραμιδιού
2
Σφικτήρας πολλαπλών χρήσεων
3
Περιλαίμιο γεφύρωσης
4
Ακίδα Franklin
5
Στηρίγματα ακίδος Franklin
6
Στήριγμα κεραμιδιού
7
Περιλαίμιο γεφύρωσης
8
Σφικτήρας μονού σημείου
9
Γεφύρωση υδρορροής
10
Γεφύρωση μεταλλικού αντικειμένου
11
Στήριγμα αγωγού τοίχου
12
Περιλαίμιο γεφύρωσης υδρορροής
13
Σπινθηριστής απομόνωσης
14
Λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου
15
Στήριγμα ταινίας
16
θερμοσυστελλόμενο μονωτικό περίβλημα
17
Σφικτήρας διασταύρωσης
18
Αγωγός καθόδου
19
Ταινία θεμελιακής γειώσεως
20
Διαγώνιος σύνδεσμος
21
Ορθοστάτης ταινίας γειώσεως
22
Ζυγός εξίσωσης δυναμικού
23
Παροχή Δ.Ε.Η.
24
Μετρητής κατανάλωσης Δ.Ε.Η.
25
Απαγωγός υπερτάσεως Class Β + C
26
Ηλεκτρικός υποπίνακας ορόφου
27
Συνδέσεις εξίσωσης δυναμικού
28
Σωλήνες ύδρευσης
29
Σωλήνες φυσικού αερίου
30
Δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης
31
Εξαερισμός πετρελαίου δεξαμενής
32
Μπανιέρα λουτρού
33
Μετρητής κατανάλωσης Φ.Α.
34
Μετρητής κατανάλωσης νερού
35
Λέβητας κεντρικής θερμάνσεως
36
Ντουζιέρα
37
Υδρορροή
38
Ηλεκτρονική συσκευή
39
Απαγωγός υπερτάσεως Class C
40
Τηλεφωνική συσκευή

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]