Κεραυνός

  • Κεραυνός ονομάζεται η ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ φορτισμένων νεφών και της επιφάνειας της γης. Η θερμοκρασία στον πυρήνα του κεραυνού είναι 20.000 - 30.000°C δηλ. 3-5 φορές υψηλότερη από την θερμοκρασία της επιφάνειας του ηλίου.
  • Αν και έχουν καταγραφεί κεραυνοί με ρεύμα άνω των 500.000 Α, για την Ευρώπη δεχόμαστε ότι το 99,9% των αναμενόμενων κεραυνών φέρει ρεύμα μικρότερο από 200.000 Α. Όταν ένας κεραυνός πλήξει μία κατασκευή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και της ατμοποίησης των υδρατμών, τα δομικά στοιχεία εκρήγνυνται. Στις περισσότερες περιπτώσεις ακολουθεί ανάφλεξη και εκδήλωση πυρκαγιάς.
  • Η εγκατάσταση ΣΑΠ (Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας) προσφέρει στο τεράστιο αυτό ρεύμα ένα κατάλληλα προετοιμασμένο δίαυλο για την ασφαλή απαγωγή του στη γη.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]