Η εταιρεία "Τεχνική Ανάπτυξη - Κ. Δημητρίου Μ.Ε.Π.Ε." με διακριτικό τίτλο "Technical Development Ltd." δραστηριοποιείται στους τομείς:

της αντικεραυνικής προστασίας,
των γειώσεων,
της εξίσωσης δυναμικού,
της προστασίας από υπερτάσεις,
της θωράκισης έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Κάνουμε αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας. Σύντομα κοντά σας.
Για άμεση επικοινωνία: 

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]